Zásady ochrany osobných údajov

Sme spoločnosť Earplugs s.r.o., IČ 09058281, so sídlom Havlíčkova 1016, Pardubice 53002, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 45601 

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.earplugs.sk 

Pri poskytovanie predaji tovaru a prevádzkovanie našich webových stránok spracúvávame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

 

I.Spracúvanie osobných údajov

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára alebo chatu

Pokiaľ dopytujete naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to: meno, priezvisko, e-mail, telefón

akého dôvodu?

Kontaktujeme vás cez ne pre ďalšiu dohodu ohľadom tovaru.

Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvávať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše dáta budeme spracúvávať najdlhšie 6 mesiacov od našej poslednej komunikácie

  

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, e-mail, telefón, fakturačná adresa, doručovacia adresa

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme splnili našu zmluvu – dodali vám náš tovar. Cez kontaktné údaje s vami budeme tiež komunikovať ohľadom stavu vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracúvávať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií). 

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracúvávame?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvávať?

Počas plnenia našej služby a potom 10 let od posledného poskytnutia takej služby alebo dodania tovaru.

  

C. Spracovanie osobných údajov v prípade registrácie

Pokiaľ sa u nás registrujete, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne: meno, priezvisko, e-mail, telefón, fakturačná adresa, doručovacia adresa.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje budeme používať na vedenie vášho účtu a poskytovanie služieb počas vášho využívania účtu. V účte budeme viesť údaje o vašich objednávkach, ku ktorým tiež budete mať neustály prístup.

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvávať?

Počas plnenia našej služby a potom 10 rokov od posledného vášho posledného využitia účtu.

 

D. Newslettery (obchodné oznámenie)

Pokiaľ ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to pri nákupe, použijeme vašu e-mailovú adresu pre rozosielku našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?

Umožňuje nám to ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvávať?

10 rokov od vášho posledného nákupu. Z rozosielky sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-maile: earplugs@earplugs.sk

 

II. Kto sa k údajom dostane? 

Vaše dáta zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k dátam dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

 • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 25 395)
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru Zásilkovna (spoločnosť Zásilkovna s.r.o., so sídlom Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel C vložka 139387)
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru GLS (spoločnosť General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., so sídlom Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, spoločnosť je zapísaná na Krajskom súde v Brně, oddiel C vložka 6184/KSBR)
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru Česká pošta (spoločnosť Česká pošta s.p., so sídlom Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1 - Nové Město, spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel A vložka 7565)
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb GoPay (spoločnosť GOPAY s.r.o., so sídlom Planá 67, 370 01 Planá, spoločnosť je zapísaná na Krajskom súde v Českých Budějovicích, oddiel C vložka 11030/KSCB)
 • společnost podílející se na expedici plateb PayPal (spoločnosť PayPal Europe S.à r.l. et Cie, S.C.A., so sídlom ČSSF: 283, trasa d'Arlon, L-1150 Luxembourg, číslo obchodního rejstříku: R.C.S. Luxembourg B 118 349)
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb Twisto (spoločnosť Twisto Payments a.s., so sídlom Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha, spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 19085/MSPH)
 • poskytovateľ e-mailingovej služby Leadhub (spoločnosť Leadhub s.r.o., so sídlom Štefánikova 16/29, Smíchov, 150 00 Praha, spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel C vložka 247688/MSPH)
 • poskytovateľ komunikačnej služby Meta Platforms Inc. (spoločnosť Meta Platforms Inc. so sídlom One Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA)
 • poskytovateľ komunikačnej služby Zendesk (spoločnosť Zendesk Inc., so sídlom San Francisco, CA 94103, United States
 • freelanceri, ktorí nám pomáhajú s prevádzkou webu alebo marketingom

 

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti niemáme menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti ne/dochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese earplugs@earplugs.sk alebo zavolajte na tel. č. +420 731 389 483.


IV. Používanie súborov cookies 

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.  

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach. 

Kto pre nás cookies spracováva:

 • poskytovateľ služby Google Analytics, Ads a Doubleclick spoločnosť Google Ireland Ltd., sídlom Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko., v súlade so svojimi podmienkami.
 • poskytovateľ služieb Meta Platforms Inc. (spoločnosť Meta Platforms Inc. so sídlom One Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA) v súlade so svojimi podmienkami.

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

 

IIV. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracúvávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov av určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii Úrad na ochranu osobných údajov, alebo sa obrátiť na súd.

Tieto zásady sú účinné od 1.1.2022.